Ułatwienia dostępu

Przelewy na cmentarz

Każdy grób na cmentarzu w Ustrobnej i Bajdach
musi mieć swego właściela - dysponenta.

Właścielem jest ten kto przyznaje się do grobu
z numerem podanym na stronie internetowej:

 dla cmentarza w Ustrobnej  http://mogily.pl/ustrobna/plan-cmentarza
dla cmentarza w Bajdach      http://mogily.pl/bajdy/plan-cmentarza

 dokonuje przelewu - wpłaty 50 zł. za rok 2022, 
                                                     50 zł. za rok 2023

na konto cmentarza w Ustrobnej: 14 8642 1083 2002 8306 4507 0007
na konto cmentarza w Bajdach:      52 8642 1083 2002 8306 4507 0002

a przy przelewach lub wpłatach za grób podaje swoje dane :
1/ numer grobu,
2/ nazwisko i imię  / włściciela - dysponenta /,
3/ adres,
4/ numer telefonu.

Dane te podajemy tylko przy pierwszej wpłacie.
Przy kolejnej tylko numer grobu.