Ułatwienia dostępu

Dzieje parafii pw. św. Jana Kantego w Ustrobnej

003Wieś Ustrobna istnieje dopiero od 1446 roku. Warto wiedzieć, że w 1855 roku ks. Henryk Zaremba Skrzyński nabył od Henryka Kurdanowskiego wieś Ustrobną na własność.  Po jej zakupie, zamieszkał w niej i w 1860 roku jako główny fundator rozpoczął budowę kościoła. Poświęcenie kamienia węgielnego odbyło się 13.06.1860 roku. Budowa kościoła trwała bardzo długo, bo aż 17 lat. Poświęcenie kościoła odbyło się w 1877 roku. Dokonał go ks. Ignacy Łobos, kanonik Kapituły Katedralnej w Przemyślu, późniejszy Biskup Tarnowski. 

Wspomniany fundator sprawił też ołtarz główny, przedstawiający Golgotę: Chrystus ukrzyżowany, rzeźbiony w Monachium, figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła, wykonane w pracowni Franciszka Wyspiańskiego - ojca poety, oraz dzwony wykonane pracowni Wienner Neustadt. Imiona dzwonów: św. Jan Kanty (328 kg), Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (283 kg), św. Franciszek Ksawery (186 kg). Dzwony te zostały zrabowane w 1917 roku przez wojska austriackie.

Praktycznie do końca XIX wieku Ustrobna należała do parafii Szebnie. Od 1880 roku staje się ekspozyturą. Rozpoczęto wtedy budować plebanię, a w 1881 roku założono cmentarz grzebalny. Od 1882 roku rozpoczęto pisać księgi metrykalne. Pierwszym współpracownikiem ks. H. Skrzyńskiego był ks. Stefan Wawro (1880-1887). Na uposażenie kościoła, probostwa i organistę wspomniany fundator sprzedał ziemię.

O Parafii

001Parafia Ustrobna pw.: Św. Jana Kantego
parafia erygowana: 1895 r.
Adres: Ustrobna 3, 38-406 Odrzykoń, tel. 13 431 16 92

gmina: Wojaszówka, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie
proboszcz: Ks. Artur Progorowicz