Ułatwienia dostępu

Przelewy na cmentarz

Każdy grób na cmentarzu w Bajdach i Ustrobnej
musi mieć swego właściela - dysponenta.

Właścielem jest ten kto przyznaje się do grobu
z numerem podanym na stronie internetowej:

 dla cmentarza w Ustrobnej  http://mogily.pl/ustrobna/plan-cmentarza
dla cmentarza w Bajdach      http://mogily.pl/bajdy/plan-cmentarza

 dokonuje przelewu - wpłaty 50 zł. za rok 2022, 
                                                     50 zł. za rok 2023

na konto cmentarza w Ustrobnej: 14 8642 1083 2002 8306 4507 0007
na konto cmentarza w Bajdach:      52 8642 1083 2002 8306 4507 0002

a przy przelewach lub wpłatach za grób podaje dane :
1/ numer grobu
2/ który cmentarz /Bajdy czy Ustrobna/
3/ imię i nazwisko
4/ adres
5/ numer telefonu

Dane te podajemy tylko przy  pierwszej wpłacie.
Przy kolejnej podajemy tylko:

1/ numer grobu,
2
/ który cmentarz / Bajdy czy Ustrobna /.

Opłaty na cmentarzach

 

Informujemy,
że od 2022 roku, na naszych cmentarzach,

od każdego nagrobka wejdą opłaty na wywóz śmieci.

Ruch do cmentarza w Ustrobnej

Od  31. 10 do  2. 11  ruch na drodze do cmentarza w Ustrobnej
odbywać się będzie jak w poprzednie lata - jednokierunkowo.


WJAZD na cmentarz przy pomniku poległych. 
WYJAZD z cmentarza – nową drogą  nad kościołem.

 

Sortowanie śmieci na cmentarzach

Prosimy

o sortowanie śmieci  na naszych cmentarzach.


Prosimy

o ograniczanie ilości  dekoracji grobów.