Ułatwienia dostępu

Przelewy na cmentarz

Każdy grób na cmentarzu w Ustrobnej i Bajdach
musi mieć swego właściela - dysponenta.

Właścielem jest ten kto przyznaje się do grobu
z numerem podanym na stronie internetowej:

 dla cmentarza w Ustrobnej  http://mogily.pl/ustrobna/plan-cmentarza
dla cmentarza w Bajdach      http://mogily.pl/bajdy/plan-cmentarza

 dokonuje przelewu - wpłaty 50 zł. za rok 2022, 
                                                     50 zł. za rok 2023

na konto cmentarza w Ustrobnej: 14 8642 1083 2002 8306 4507 0007
na konto cmentarza w Bajdach:      52 8642 1083 2002 8306 4507 0002

a przy przelewach lub wpłatach za grób podaje swoje dane :
1/ numer grobu,
2/ nazwisko i imię  / włściciela - dysponenta /,
3/ adres,
4/ numer telefonu.

Dane te podajemy tylko przy pierwszej wpłacie.
Przy kolejnej tylko numer grobu.

Opłaty na cmentarzach

Informujemy,
że od 2022 roku, na naszych cmentarzach,

od każdego nagrobka wejdą opłaty na wywóz śmieci.

Ruch do cmentarza w Ustrobnej

Od  30. 10 do  4. 11  ruch na drodze do cmentarza w Ustrobnej
odbywać się będzie jak w poprzednie lata - jednokierunkowo.


WJAZD na cmentarz przy pomniku poległych. 
WYJAZD z cmentarza – nową drogą  nad kościołem.

 

Sortowanie śmieci na cmentarzach

Prosimy

o sortowanie śmieci  na naszych cmentarzach.


Prosimy

o ograniczanie ilości  dekoracji grobów.