Ułatwienia dostępu

Sortowanie śmieci na cmentarzach

Prosimy

o sortowanie śmieci  na naszych cmentarzach.


Prosimy

o ograniczanie ilości  dekoracji grobów.