Ułatwienia dostępu

Cmentarze Bajdy i Ustrobna

Korzystając ze sprzyjającej pogody zachęcamy do uporządkowania po zimie, grobów naszych bliskich, na cmentarzach w Bajdach i Ustrobnej.
Dziękujemy za segregację zużytych dekoracji i nadal prosimy o ich dobrą  segregację.
W tym roku planujemy budowę boksów na śmiecie na cmentarzu w Ustrobnej co ułatwi segregację i poprawi czystość na parkingu.

   Informujemy, że groby do których nikt się nie przyznał tzn. nie zgłosił się dysponent czyli właściciel - będą likwidowane jeśli od ostatniego  pochówku minęło ponad 20 lat.

   Jeśli ktoś z parafian chciałby za swoje fundusze , przez przynajmniej kilkadziesiąt lat, w swoim wolnym czasie przycinać tuje na cmentarzu w Ustrobnej proszę o kontakt telefoniczny.
Firmy kamieniarskie wykonujące prace na cmentarzu proszę o zabieranie ziemi i gruzu ze sobą. Nie można ich zostawiać na cmentarzu ani w jego otoczeniu np. na skarpie od strony  rzeki.
Rodziny zamawiające firmy kamieniarskie prosimy o informowanie ich o tym wymogu i dopilnowanie jego realizacji.