Ułatwienia dostępu

Ruch do cmentarza w Ustrobnej

Od  31. 10 do  2. 11  ruch na drodze do cmentarza w Ustrobnej
odbywać się będzie jak w poprzednie lata - jednokierunkowo.


WJAZD na cmentarz przy pomniku poległych. 
WYJAZD z cmentarza – nową drogą  nad kościołem.